Veiligheid
Om de veiligheid van kinderen en ouders in de speeltuin te kunnen garanderen is het belangrijk om naast het plaatsen van goedgekeurde speeltoestellen, ook een aantal regels af te spreken en deze te handhaven. Hierbij doet Buitenwereld uitdrukkelijk een beroep op het verantwoordelijkheids- gevoel van de ouders en/of begeleiders, samen bereiken we een veilige situatie in de speeltuin en kinderboerderij.

Handen wassen op de kinderboerderij!
Bezoekers komen op de kinderboerderij vaak nauw in contact met de dieren. Dieren kunnen ziektekiemen bij zich dragen. Daarom zijn er op de kinderboerderij diverse wasbakken waar de handen gewassen kunnen worden met water en zeep. Ook hangt er een groot bord bij de ingang over hygiëne. Lees dit bord aandachtig dan is de kans op het oplopen van ziekte zeer klein.

Onze spe(e)lregels (voorwaarden)
 • In de gehele speeltuin en kinderboerderij is roken, alcohol en vuur verboden.
  Op het voorplein aan de voorzijde van het terrein is een rookgelegenheid gemaakt in de vorm van een rookpaal; alleen daar is roken toegestaan.
 • Ongewenst gedrag en (seksuele) intimidatie wordt niet getolereerd en dient te worden gemeld bij een van onze medewerkers.
 • Onze medewerkers zijn bevoegd corrigerend op te treden en indien nodig personen de toegang te ontzeggen.
 • Buitenwereld is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, vermissing etc.
 • In geval van diefstal zien we ons genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie.
 • Meld een onveilige (speel)situatie direct bij één van onze medewerkers.
 • Wees attent op loshangende kledingstukken, keycords, koordjes van jassen etc. die aan de speeltoestellen kunnen blijven haken.
 • Het terrasmeubilair mag niet verplaatst worden.
 • Kopjes, schotels en ander servies mag niet verder dan het terras worden meegenomen. Het is mogelijk om koffie te bestellen in plastic bekers, zodat u het kunt meenemen.
 • Zet uw fiets(en) goed op slot tegen de daarvoor bestemde rekken.
 • Parkeer uw auto in daarvoor bestemde parkeervakken en houd de veiligheid op de weg in de gaten.
 • Tijdens activiteiten worden er regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op onze website. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. Buitenwereld gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen.
  Eenieder die desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van een bepaalde foto, verzoeken wij een mailtje te sturen naar Buitenwereld. De foto zal op diens verzoek worden verwijderd.
vervolg van onze voorwaarden
 • De speeltuin is bedoeld voor kinderen van 1 t/m 12 jaar.
 • Honden worden niet toegelaten.
 • Ouders en begeleiders van de kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het kind.
 • Kinderen tot 7 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding.
 • Ouders/verzorgers van kinderen die extra toezicht behoeven, dienen daar zelf voor zorg te dragen.
 • Kinderen van 13 t/m 18 jaar kunnen worden toegelaten als zij kinderen jonger dan 13 jaar begeleiden.
 • Niet voeren buiten de voertijden. Brood en groente kunnen gedeponeerd worden in de bakken
  die bij het hek staan.
 • Was altijd je handen nadat je dieren geaaid hebt en voor je de boerderij verlaat.
 • Alleen eten en drinken op de daarvoor aangewezen plaatsen, niet in de dierenverblijven.
 • Wees vriendelijk voor de dieren en ren niet achter ze aan.
 • Til de dieren niet zomaar op,maar laat ze naar je toe komen.
  Aaien mag altijd!
 • Haal zelf geen dieren uit hun verblijven.
 • Bezoekers mogen niet zonder medewerker in de keuken of op zolder.
 • Houdt het erf en de boerderij schoon en gooi afval in de prullenbakken.