Stichting Buitenwereld
De stichting ‘Buitenwereld’ is in 2013 ontstaan uit een samenvoeging van de kinderboerderij en de speeltuin in Houten.

Onze naam verwijst naar het Buiten spelen in de natuur en het ontdekken van de Wereld.

‘Buitenwereld’ heeft als doelstelling een ontmoetingsplek te bieden voor jong en oud.
Tevens bieden wij een zinvolle dagbesteding aan
in de vorm van vrijwilligerswerk.

Ons bestuur bestaat uit:

Jolanda Wiesman (Voorzitter, per 25-07-2016)

Jules Sarton (Penningmeester, Secretaris, per 25-07-2016)

Hetty Zwamborn (Secretariaat, per 12-10-2016)

Alex Verkuijlen (Bestuurslid, per 1-11-2016)

Het bestuur is bereikbaar via bestuur@buitenwereld.nl

Ons postadres:
Boekweit-oord 2
3991XM Houten

Bankrekeningnummer:
NL 83 RABO 0144 2427 02
t.n.v. Stichting Buitenwereld

Klik hier voor onze visie, missie en doelstellingen.