Veel verdriet om onze Bram
Op 7 oktober 2014 heeft de veearts onze lieve Bram laten inslapen. Ons hangbuikzwijntje was helemaal opgebrand. Bram had al lange tijd moeite met opstaan, had vaak koorts of onder- temperatuur en voelde zich duidelijk beroerd. De veearts heeft de afgelopen weken diverse medicijnen toegediend maar Bram knapte maar niet op. Om hem meer pijn te besparen hebben we ons eigen verdriet (om hem te moeten missen) opzij gezet en de veearts toestemming gegeven om Bram zachtjes in te laten slapen. Bram is bij ons op de kinderboerderij gekomen op 7 augustus 2003. Hoe oud hij toen precies was weten we niet, wel ouder dan 1 jaar. Hangbuikzwijntjes worden tussen de 10 en 15 jaar dus Bram heeft zeker een hele mooie leeftijd bereikt.

We missen je Brammie !

Bram5